+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Шмагало Р. Енциклопедія художнього металу. Т. 1 : Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза / Р. Шмагало ; Львів. нац. акад. мистецтв ; ф-т історії та теорії мистецтва. – Львів : Апріорі, 2015. – 420 с. : фотоіл., табл., 1 портр. – Бібліогр. : с. 330-343.

Том I-й Енциклопедії містить 411 статей, включаючи 326 термінів, що інформують про ремесла і галузі виробництва художнього металу, його морфологічну класифікацію, технології виготовлення виробів, термінологічні покажчики металів, коштовних каменів, прикрас, посуду, художнього металу в архітектурі, зброярства, релігійного вжитку, медальєрства тощо. У територіальному й художньому вимірах охоплено історичний матеріал та стилістичні періоди предметно-видового розвитку художнього металу від давніх цивілізацій Євразії, Середньовіччя до початку XXI ст. в Україні і світі. Подано системи клеймування дорогоцінних металів, методи експертних оцінок коштовного каміння, місцезнаходження його родовищ в Україні, типи огранювання, хронологічні таблиці головних пам’яток в Україні. Видання вміщає 1780 ілюстрацій та потужний блок диференційованих за розділами бібліографічних джерел.