+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Марчак В. Про малярство : навч. посіб. : для студентів вищ. навч. закладів за напрямками підготовки “Мистецтво” і “Дизайн” / В. Марчак ; Укр. Акад. Дизайну. – Львів : ФОП Стебеляк, 2018. – 263 с. : фотоіл., репрод. – Бібліогр.: с. 258.

Навчальний nосібнuк прuсвячено акmуальнuм проблемам методики вкладання «Живoпиcy» — однієї з фундаментальних дисциплін фахової підготовки у художніх закладах освіти України. В ньому розглядаються важливі питання специфіки формотворення у мистецтві та проблеми розвитку творчої особистості.
Автор, використовуючи попередню теоретичну літературу та власний досвід, склав  посібник з наміром бути добрим порадником тим, хто береться за глибше оволодіння малярським ремеслом. Тут все скероване на підготовку творця, бо основна засада його педагогічної лінії – не зображати, а виражати.

 Великий ілюстративний матеріал збагачує книгу, та допомагає глибше вникнути в її зміст і зрозуміти вкладені засади.  Посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів художньої освіти.