+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Захарчук-Чугай Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібн. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. – К. : Знання, 2012. – 342 с. : ілюстр.

В цій книзі подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі. Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся – одного з найунікальніших регіонів слов’янського світу. Проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в’язання) як невід’ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу.