+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Резніченко М. І. Художня графіка. Змістові модулі 1,2 : навч.-метод. посіб. для студ. худож.-графічних ф.-т. / М. І. Різниченко, Я. М. Твердохлібова. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 272 с.

У посібнику розкриваються важливі проблеми педагогічної технології навчання основ мистецтва графіки. Завдання спрямовані на послідовне формування системи художньо-графічних умінь й розвиток творчих здібностей студентів. Матеріал посібника орієнтує на активну пізнавальну, художньо-графічну та самостійну навчально-творчу діяльність.