+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський . – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с. : 1 фот.

У посібнику розкрито зміст методики музичної освіти, проаналізовано здобутки європейської музичної педагогіки в історичному вимірі; висвітлено основні напрямки розвитку музичної педагогіки XX століття, провідні педагогічні ідеї українських музикантів-педагогів; викладено основи методики музично-освітньої роботи з учнями; здійснено аналіз методологічних і методичних проблем музичного навчання, виховання і розвитку школярів, розкрито закономірності та принципи музичної освіти.