+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Топська Н. Батько українського театру / Н. Топська. – Київ : Книжкова база Альфа, 2017. – 63 с. : фот.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького – видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають «батьком українського театру», і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню.