+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ – ХХ ст.) : історико-краєзнавчий нарис / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2005. – 256 с.

Автор відкриває перед читачами малодосліджені сторінки історії українського православного книгописання і книгодрукування на історичній Волині, розповідає про Святі книги, переписані відомими і невідомими митцями, рідкісні друковані Богослужбові книги, сучасний стан українського православного видання у єпархіях церкви Великої Волині.