+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Кримський Агатангел Юхимович

У м. Володимирі-Волинському 15 січня 1871 року в російськомовній родині народилася феноменально обдарована дитина, яка вже у три роки вміла читати. Батько за походженням татарин, який мав також і білоруське коріння, викладав історію і географію у місцевій гімназії, мати була з відомого польсько-литовського роду.

У дитячі роки батьки Агатангела  переїхали у місто Звенигородку під Києвом. Коли майбутньому вченому виповнилось п’ять років батько віддав його у місцеве училище, де він провчився п’ять років (1876—1881). Після навчання у протогімназії в Острозі (1881—1884) та Другій київській гімназії (1884—1885) вступив за конкурсом у Колегію Павла Галагана (1885—1889). У ті роки опановує іноземні мови: польську, французьку, англійську, німецьку, грецьку, італійську, турецьку та латинську. У Колегії заприязнився з Павлом Житецьким, Михайлом Драгомановим, які пробудили в ньому любов до української мови, літератури, історії, завдяки чому він, не маючи й краплини української крові, присвятив своє життя українській науці та культурі.

У 1889 році, по закінченні Колегії Павла Галагана, А. Кримський вступає до Лазаревського інституту східних мов у Москві, після закінчення якого у 1892 році його було залишено на кафедрі арабської філології для підготовки до професури. Основними дисциплінами вченого були арабська філологія, іслам та арабська література, перська і турецька мова та література. Протягом 1892—1896 років Агатангел Юхимович пройшов повний курс славістичних студій на історико-філологічному факультеті Московського університету під керівництвом мовознавця В. Міллера, славіста Р. Брандта, знавця індоєвропейських мов П. Фортунатова. 1896 року молодий вчений склав магістерські іспити з арабістики у Петербурзькому університеті та зі слов’янської філології у Московському університеті. Крім того, він слухав у Московському університеті лекції із всесвітньої історії у професора В. Гер’є. По закінченні Московського університету А. Кримський одержав від Лазаревського інституту дворічну стипендію для поїздки в Сирію та Ліван. Повернувшись з поїздки 1898 року, вчений працює в Лазаревському інституті, викладає курси семітських мов, веде курс перекладу з російської мови на арабську і навпаки, вивчення Корану, читає лекції з історії арабської літератури. З 1901 року очолює кафедру арабської лінгвістики, стає професором арабської літератури та історії мусульманського Сходу. За час викладання в Лазаревському інституті східних мов А. Кримський написав і видав цілу бібліотеку академічних підручників з філології та історії Близького Сходу – про Коран, мусульманство, курси історії і літератури арабів, персів і турків.

У 1918 році переїхав до Києва, де став секретарем заснованої гетьманом Павлом Скоропадським Української Академії наук. У Києві Кримський був творцем українського сходознавства. В Академії наук він також очолював історико-філологічний відділ, кабінет арабо-іранської філології, комісію словника живої мови, комісію історії української мови, діалектологічну та правописну комісії. З 1921 року вчений також був директором Інституту української наукової мови. У 1918-1921 роках працює професором всесвітньої історії у Київському університеті. Водночас він був редактором «Записок Історично-філологічного відділу Української Академії наук», головою Київського філіалу Всесоюзної асоціації сходознавства. У Києві Агатангел Кримський плідно працював лише у 1918—1928 роках. З 1929 року його почали переслідувати, позбавляти посад. 20 липня 1941 року вченого заарештовують, вивозять до Казахстану, де він і помирає 25 січня 1942 року  у кустанайській в’язниці.

А.  Кримський – автор численних праць з історії та культури арабських країн, Ірану, Туреччини та інших, семітології, історії ісламу (“Історія мусульманства” 1904-1912рр., “Історія арабів і арабської літератури” 1911-1912рр., “Історія Персії та її письменства” 1923р., “Історія Туреччини та її письменства” 1924-1927рр.). Окремі історико-літературні монографії А. Кримського присвячені “Хамасі” Абу Таммана, Абану Ліхікі, Хафізу, П. Алеппському. Велику увагу приділяв дослідженню історії української мови і літератури, фольклору, етнографії. А.Кримський – автор праць: “Українська граматика” (2 тт., 1907-1908рр.), “Нариси з історії української мови” (1922р., у співавторстві з О. Шахматовим), редактор першого тому “Академічного словника” (1924р.). Як письменник А. Кримський відомий поетичними творами на східні теми, що увійшли до збірки “Пальмове гілля” (З тт., 1901р., 1908р., 1922р.), оповіданнями (зб. “Повістки й ескізи з українського життя”, 1895р. і “Бейрутські оповідання” 1906р. та романом – “Андрій Лагоський” (1905р., повністю опублікований в 1972р.). Йому належать численні художні переклади Антари, Омара Хайяма, Сааді Хафіза, Міхрі-Хітум, Фірдоусі та багатьох інших західноєвропейських поетів.

   Література:

Книги:

Кралюк  П. Незвичайний орієнталізм Агатангела Кримського : до 140-річчя Агатангела Кримського / П.  Кралюк, М. Якубович  // Світязь : альманах Вол. обл. організації НСПУ : вип. 2/17. – Луцьк, 2011. – С. 142-149.

Шаров І. Кримський Агатангел Юхимович / І. Шаров // Шаров І. 100 видатних імен України. – К., 1999. – С. 200 – 204.

Мельничук  Г.  Агатангел Кримський (1871-1942) / Г. Мельничук // Мельничук  Г. 1000 незабутніх імен України. – К., 2005. – С. 154 – 156.            Оліфіренко С. Кримський Агатангел / С. Оліфіренко, В. Оліфіренко, Л. Оліфіренко // Оліфіренко С. М. Універсальний літературний словник-довідник. – Донецьк, 2008. – С. 193.

Сюндюков І. Українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат /         І. Сюндюков // Волинь моя / голов. ред. М. Сорока. – вип. 2. – К., 2002. – С. 85 – 88.

Таранюк В. Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенко, Василя Каразіна, Агатангела Кримського / В. Таранюк. – К.: Граніт-Т,  2009. – С. 88.

Газети:

Бурбан  В. Майже забутий і  незбагненний Агатангел Кримський / В. Бурбан // Культура і життя. – 2006. – 1 лют. – С. 3.

Кочубей Ю. Орієнтал з України / Ю. Кочубей // Український тиждень. – 2010. – 2-8 квіт. – С. 46-48.

Матвєєва Л. Агатангел Кримський: роки і дні тяжких випробувань / Л. Матвєєва  // Слово Просвіти. – 2006. – 4-10 трав. – С. 12.

Мокиця М. Християнство Агатангела Кримського : психологічні та естетичні акценти / М. Мокриця  // Слово і Час. – 2006. – № 2. – С. 19-28.

Підготувала:       провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури

                                                                                                      Сілкова О. Г.