+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img
Тутковський Павло Аполлонович

“Академік двох академій”

 

 

Павло Аполлонович Тутковський – видатний український геолог, географ, вчений, педагог, один із засновників Української Академії Наук.

Народився 1 березня 1858 року у містечку Липовець Київської губернії (тепер Вінницька область). У 1882 році закінчив Житомирську гімназію і вступив на природниче відділення Київського університету. Закінчивши університет працював у ньому консерватором мінералогічного і геологічного кабінетів, пізніше був викладачем природознавства, географії і фізики в гімназіях Києва. У 1911 році йому присуджено ступінь доктора географії. Того ж року Казанський університет за комплекс опублікованих праць присудив йому ступінь доктора мінералогічних і географічних наук. У 1913 році вчений заснував у Київському університеті кафедру і кабінет географії, на базі яких розпочав свою діяльність Географічний інститут. У 1924 році П. А. Тутковського призначають головою науково-дослідної кафедри геології, а в 1926 році ця кафедра реорганізовується в науково-дослідний інститут геології. Його директором до кінця життя був Павло Аполлонович. Він був одним із організаторів і першим директором геологічного музею України.

Понад двадцять років віддав П. Тутковський вивченню Волинського Полісся. В результаті наукових експедицій по Волині ним було зібрано багато цінних матеріалів, у тому числі геологічні колекції. Вчений написав і опублікував понад 80 наукових праць, присвячених дослідженню волинського краю: «Із геології Луцького повіту Волинської губернії», «Про геологічні дослідження 1900-1901 р.р Києво-Ковельської залізниці» та ін. Відомо, що в 1896-1899 роках П. Тутковський досліджував район Луцька, проводив дослідження озера Світязя та Оконських джерел. Павло Аполлонович автор багатьох підручників з геології та географії, першого словника геологічних термінів.

Помер Павло Аполлонович 3 червня 1930 року. Похований на Лук’янівському кладовищі.

Література:

Книги:

1. Андреєва Т. Діяльність П. А. Тутковського на Волині. На основі                матеріалів з фонду волинського краєзнавчого     музею / Т. Андреєва  //Волинський музей. Історія і сучасність. – Луцьк, 1999. – С. 30-32

2. Андреєва Т. П. А. Тутковський – дослідник природи Волині / Т.Андреєва // «Роде наш красний…»Волинь у долях краян і людських документах: т.З – Луцьк, 1999. – С.265-267

3. Губарець В. Скарбами землі зігрітий: біографічна повість з життя  Павла Тутковського / В. Губарець, І. Падалка. – К.: Київська правда, 2001. – 223 с.

4. Лазарук В. Академік двох академій / В. Лазарук //Лазарук В. Вікна. – Луцьк, 1995. – С.83-86

5. Лазарук В. Академік двох академій: [П.Тутковськии] / В. Лазарук // «Роде наш красний…» Волинь у долях краян і людських документах: т.З – Луцьк, 1999 – С.280-283

6. Стасюк О. Етнографічні замітки у працях Павла Тутковського / О. Стасюк //Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура – шлях до себе: зб. наук. пр. – Луцьк, 2003. – С. 45-46

Газети:

1. Андреєва Т. П. А. Тутковський і Волинь / Т. Андреєва // Нар.трибуна. – 1993. – 13 берез.

2. Штинько В. Академік двох академій не заслужив меморіальної  дошки? : [Павло Тутковський] / В. Штинько // Волинь. – 1998. –14 берез.

Склала:                                                                                                                          бібліотекар відділу краєзнавчої літератури

Ільюх Т. А.