+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img

Біобібліографічна довідка «Невловимий» філософ»

3 грудня 2017 року – 295 років від дня народження

 українського просвітителя-гуманіста,

 філософа, поета, музиканта

Григорія Савича Сковороди


Григорій Савич Сковорода – видатний філософ, педагог, мислитель, поет і письменник, найвидатніша постать у культурному й літературному житті України ХVІІІ ст. Його багатогранна філософська й літературна творчість – видатне джерело мудрості.

Народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині в сім’ї малоземельного козака. Батьки визначалися побожністю, миролюбством, гостинністю, чесністю.

Початкову освіту Григорій здобув у сільській школі, навчався у дяка-скрипаля на привілейованому становищі, співав у церкві. Йому легко давалися всі шкільні премудрості – він швидко переходив з одного класу до іншого. У 1738 році вступив до Києво-Могилянської академії. Навчався з перервою понад 10 років. Здобув знання гуманітарних наук, філософії і літератури, оволодів грецькою, латинською, польською, староєврейською, німецькою мовами, що дало можливість Григорію читати в оригіналі твори античних філософів, поетів, вчених.

З 1742 по 1744 роки Г. Сковорода жив у Петербурзі, був співаком придворної капели, прославився чудовим басом, майстерною грою на скрипці, флейті, бандурі, цимбалах і сопілці та композиторським талантом, створюючи музику на власні вірші.

У 1744-1750-х роках продовжує навчання в Київській академії, потім у складі російської місії виїхав за кордон і три роки мандрував Угорщиною, Словаччиною, Польщею. Григорій відвідав Братиславу, Відень, Будапешт; бував в університетах, слухав лекції знаменитих професорів, працював у бібліотеках, студіював філософські праці й, володіючи багатьма мовами, дискутував із ученими різних країн.

Восени 1750 року Григорій Савич повернувся в Україну. Викладав поетику в Переяславському колегіумі, написав для слухачів курс поетики «Роздуми про поезію і порадник до майстерності оної», запровадив багато новаторських ідей, чим викликав невдоволення багатьох викладачів. Саме за недотримання усталених методів викладання його звільняють від цієї діяльності.

Після втрати місця викладача в Переяславі Григорій Сковорода восени 1751 року повертається до Києва і ще два роки навчається в Києво-Могилянській академії в богословському класі. Оскільки духовна кар’єра його не приваблювала, залишає академію.

Протягом 1754-1759 рр. жив у селі Коврай на Переяславщині, працюючи домашнім вчителем у поміщика.

З 1759 року Г. Сковорода викладає поетику, риторику, грецьку мову та етику в Харківському колегіумі. Латинськими і українськими віршами пише «Байку Езопову» (1760). Викладаючи благородному юнацтву правила доброчесності, відмовляється від призначеної платні, бо вважає, що задоволення, яке він сам отримує від спілкування, замінює будь-яку нагороду. Проте згодом був змушений залишити викладання в колегіумі через непорозуміння з начальством.

В 1769 році Г. Сковорода остаточно залишає колегіум і вже більше не займає жодної офіційної посади.

З 1769 р. філософ вів мандрівний спосіб життя. На цей час припадає написання більшості творів, які через заборону книговидання в Україні не друкувалися, а переписувалися й поширювалися усно.

Мандруючи, навчав селянських дітей грамоті, співав свої пісні, проповідував філософські ідеї. Ходив Г. Сковорода у звичайній свиті. Крім книг, рукописів, улюбленого музичного інструмента – сопілки в полотняній торбі та палиці, нічого більше не мав. Жив письменник за сонцем: вставав, коли воно сходило, а коли заходило за обрій, давав спочинок натрудженому тілу. Не захотів мати власної хати і взагалі постійної домівки.

З 1765 по 1784 рр. склав дві вступні лекції – проповіді до курсу етики (1766); написав трактат «Вхідні двері до християнської доброчинності» (1766); філософські твори «Наркіс. Розмова про те: взнай себе», «Симфонія, названа книга Асхань про пізнання самого себе» (1767); «Бесіду, названу двоє, про пізнання самого себе» (1767); «Бесіду, названу двоє, про те, що блаженним бути легко», «Діалог, чи Розмова про стародавній світ» (1722); закінчив збірку прозових байок «Байки харківські»; написав твори «Розмова п’яти подорожніх про справжнє щастя в житті», «Кільце», «Розмова, звана алфавіт, чи буквар світу» (1774); «Книжечка, названа Silenus Alcibiadis, сиріч Ікона Алківіадська» («Ізраїльський змій», 1775-1776); «Книжечка про читання святого письма, названа Дружина Лотова» (1780-1788); «Суперечка архістратига Михайла з сатаною про те: легко бути благим», «Пря Біса з Варсавою» (1783-1784).

У 1785 році Г. Сковорода об’єднав тридцять віршів, написаних в різний час, у збірку «Сад божественних пісень».

В останнє десятиліття написав філософські твори «Вдячний Еродій», «Убогий Жайворонок» (1791).

Григорій Сковорода мав міцні творчі зв’язки з культурою та літературою інших народів. Його філософські погляди базувалися на глибокому знанні праць античних філософів (Епікур, Сократ). Знав праці Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, К. А. Гельвеція й інших французьких просвітителів та енциклопедистів.

9 листопада 1794 року Григорій Савич Сковорода помер у селі Іванівці на Харківщині (нині село Сковородинівка Золочівського району).

В 1922 р. на батьківщині, у Чорнухах на Полтавщині, встановлено пам’ятник видатному філософу й поету. На камені, обрамленому червоними ружами, висічено: «Світ ловив мене, та не впіймав» і більше нічого: ні імені, ні прізвища, ні дати народження та смерті.

28 листопада 1972 р. у Чорнухах відкрито історико-краєзнавчий музей (у 1995-му його перейменовано та перепрофільовано в літературно-меморіальний).

Його ім’я присвоєно Харківському державному педагогічному університету, Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університету, Інституту філософії Національної академії наук України, на його честь також названо астероїд № 2431 Сковорода.

1 березня 2005 року громадська організація «Чернігівський інтелектуальний центр» та Волинське товариство «Світязь» з метою розвитку вітчизняного книговидання і підтримки українських письменників, митців, науковців, журналістів, громадських діячів та меценатів, засновують Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень. Голова журі — Василь Слапчук, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

ТВОРИ

Сковорода Г. С. Байки харківські / Г. С. Сковорода ; пер. зі староукр. мови Н. Федорака. – Львів : Свічадо, 2009. – 72 с. : іл. – (Короткі історії для душі).

 Сковорода Г. С. Вибране / Г. С. Сковорода ; худож. А. Д. Базилевич, Г. С. Галкін. – 3-є вид. – Харків : Прапор, 1990. – 301 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

 Сковорода Г. С. Вибрані твори в українських перекладах / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів, передм. та прим. Л. Ушкалова. – Харків : Ранок, 2009. – 240 с. – (Українська муза. У 12-ти т. Т. 1).

 Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; упоряд. і приміт., вступ. ст. І. В. Іваньо. – Київ : Наукова думка, 1983. – 542 с. : іл. – (Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська література).

 Сковорода Г. С. Сад божественних пісень / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів, передм., прим. В. Шевчука. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 336 с. : іл. – (Бібліотека шкільної класики. Обов’язкова програма).

 Сковорода Г. С. Сад пісень : вибр. твори / Г. С. Сковорода ; пер. М. Зерова, П. Пелеха, В. Шевчука ; вступ. ст., упоряд. та прим. В. Яременка ; портр. та мал. С. Артюшенка. – Київ : Веселка, 1983. – 190 с. : іл.

 Сковорода Г. С. Твори / Г. С. Сковорода ; упоряд., передм., приміт. В. Шевчука ; худож. І. Гаврилюк. – Київ : Веселка, 1996. – 271 с. : іл.

 Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. Т. 1 : поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. С. Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим. М. Кашуби, В. Шевчука ; передм. О. Мишанича. – 2-е вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 527 с. : іл. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; Т. 5).

 Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. Т. 2 : поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. С. Сковорода ; пер. із староукр. мови і прим. М. Кашуби, В. Шевчука ; передм. О. Мишанича. – 2-е вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 479 с. : іл. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; Т. 6).

Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. Т. 2 : трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України; пер. із староукр. мови та приміт. М. Кашуби, В. Шевчука. – Київ : Обереги, 1994. – 479 с. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус українських перекладів ; Т.2).

 Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. Т. 1 : поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. С. Сковорода ; укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; передм. О. Мишанича ; пер. із староукр. мови, приміт. М. Кашуби, В. Шевчука. – Київ : Обереги, 1994. – 527 с. : іл., портр. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус українських перекладів ; Т.1).

 

ПРО ПИСЬМЕННИКА

Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. Багалій ; худож. В. Мітченко, Ю.Чайка. – 2-е вид., випр. – Київ : Спадок, 1992. – 469 с. – (Спадок).

 Лапікура В. Валерій і Наталя Лапікури про Григорія Сковороду, Жана Анрі Фабра, Петра Котляревського, Івана Кожедуба, Михайла Остроградського / В. Лапікура, Н. Лапікура ; худож. С. Горобенко. — Київ : Грані-Т, 2008. — 120 с. : іл. — (Життя видатних дітей).

 Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд. В. Стадниченко, М. Шудря ; худож. оформ. С. М. Железняк ; фот. В. Я. Бойко. – Київ : Спалах, 2004. – 177 с. : фот.

 Ніженець А. М. Григорій Сковорода : пам’ятні місця на Україні / А. М. Ніженець, І. П. Стогній ; оформ. худож. Б. І. Бродського. – Київ : Наукова думка, 1984. – 96 с. : іл.

 Ольшевський І. Григорій Сковорода: місія Посланця / І. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2008. – 160 с.

 Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2013. – 123 с.

 Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов ; худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с. – (Знамениті українці).

 Штельмах М. P.S. Григорія Сковороди / М. Штельмах. – Харків : Гімназія, 2013. – 315 c.

**************

Григорій Сковорода // 100 найвідоміших українців / за заг. ред. Ю. Павленка. – 3-тє вид., випр. й допов. – Київ, 2005. – С. 153-160. – (100 найвідоміших).

 Григорій Сковорода // Дивосвіт «Веселки» : антол. л-ри для дітей та юнацтва : у 3 т. Т. 1 : українська література / упоряд. Б. Чайковський. – Київ, 2004. –– С. 108-109.

 Григорій Сковорода // Новий довідник: українська мова та література / ред. Т. Корольова. – Київ, 2005. – С. 522-526.

 Григорій Сковорода // Рідне слово. Українська дитяча література : хрестоматія : у 2 кн. Кн. 1 / упоряд. З. Варавкіна, А. Мовчун, М. Черній. – Київ, 1999. – С. 234-236. С. 116-118.

 Григорій Сковорода // Українська література : довід. для абітурієнтів та школярів / В. А. Мелешко [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 87-94.

 Григорій Сковорода // Усі українські письменники : довід. / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків, 2008. – С. 136-141. – (Іду на урок).

 Григорій Сковорода // Усі українські поети / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків, 2008. – С. 276-282. – (Іду на урок).

 Гусак С. В. Григорій Сковорода / С. В. Гусак // Легендарні постаті України / С. В. Гусак. – Харків, 2009. – С. 32-33. – (Моя Україна).

 Демиденко П. С. Гордість української культури / П. С. Демиденко // З плеяди славетних : літературозн. етюди / П. С. Демиденко. – Львів, 1999. – С. 3-5.

 Жулинський М. Г. Григорій Сковорода / М. Г. Жулинський // Слово і доля : навч. посіб. / М. Г. Жулинський. – Київ, 2006. – С. 20-26.

 Жулинський М. Г. Григорій Сковорода. Прозорливе око віри та істини / М. Г. Жулинський // Українська література. Творці і твори / М. Жулинський. – Київ, 2011. – С. 31-37.

 Мельничук Г. Мандрівний філософ Григорій Сковорода / Г. Мельничук // 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук ; худож. Ю. А. Демидьонок. – Київ, 2005. – С. 139-140.

 Остапенко П. В. Григорій Сковорода / П. В. Остапенко // Усі видатні постаті історії України / П. В. Остапенко. – Харків, 2008. – C. 152-156. – (Іду на урок).

 Попельницька О. Григорій Сковорода / О. Попельницька // Сто видатних українців. – Київ, 2006. – С. 157-161 – (100 великих).

 Семака Л. Григорій Сковорода / Л. Семака // Сто найвідоміших українців / худож. оформ. Т. Фоменкова. – Київ, 2002. – С. 162-170. – (100 найвідоміших).

 Сковорода Григорій Савич // 100 знаменитих людей України / В. М. Скляренко [та ін.] ; пер. з рос. Т. В. Ковальової ; худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків, 2005. – С. 404-408. – (100 знаменитих).

 Сковорода Григорій Савич // Усі письменники і народна творчість : : довід. / Н. Черсунова, Р. Шутько, О. Козир [та ін.]. – Київ, 2007-2008. – С. 280-284.

 Слабошпицький М. Уроки життя Григорія Сковороди / М. Слабошпицький // З голосу нашої Кліо / М. Слабошпицький ; худож. К. Сулима. – Київ, 1999. – С. 217-219. – (Події і люди української історії).

 Шаров І. Ф. Сковорода Григорій Савич / І. Ф. Шаров // 100 видатних імен України : навч. посіб. / І. Ф. Шаров. – Київ, 1999. – С. 373-378.

 **************

Бакуменко О. Григорій Сковорода: «Думай про вічне…» / О. Бакуменко // Культура і життя. – 2017. – 21 квіт. – С. 6.

 Богосвятська А. Григорій Сковорода – духовний код української культури : система біоадекватних уроків української літератури / А. Богосвятська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 45-60.

 Бурлетова І. І. Григорій Сковорда – музикант / І. І. Бурлетова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2016. – № 11. – С. 32-35.

 Гнатюк Л. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у XXI столітті / Л. Гнатюк // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 53-58.

 Йосипенко С. Філософія, релігія, модерність Григорія Сковороди / С. Йосипенко // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 51.

 Казанжи О. Анакреотичні та гораціанські оди у творчості Г. Сковороди і В. Капніста / О. Казанжи // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 1. – С. 6-9.

 Каналюк В. Байки Григорія Сковороди / В. Каналюк // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 24-28.

 Кониська Ю. Учитель життя : присвячена Григорію Сковороді збірка розкриває нові грані спадщини філософа / Ю. Кониська // Україна молода. – 2017. – 17 січ. – С. 12.

 Костюченко В. Григорій Сковорода – філософ, письменник, учитель, музикант, співець / В. Костюченко // Дивослово. –2012. – № 11. – С. 11-13.

 Ларіонов П. Його ловив світ, але він залишився з нами : сьогодні минає 295 років від дня народження філософа, просвітителя, поета, художника і музиканта Григорія Сковороди / П. Ларіонов // Урядовий кур’єр. – 2016. – 3 груд. – С. 7.

 Мандрівний мудрець : 295 років від дня народження Григорія Сковороди // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 11. – С. 36-37.

 Мудрий світ афоризмів Григорія Сковороди // Все для вчителя. – 2009. – № 23-24. – С. 128.

 «Невловимий» філософ : до 290-річниці від дня народження Григорія Сковороди // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 21-22. – С. 8-10.

 Роздобудько І. Григорій Сковорода у Таганрозі : перебування Григорія Сковороди у Таганрозі – факти і міфи / І. Роздобудько // Чумацький шлях. – 2013. – № 3. – С. 22-23.

 Титаренко О. О. Вплив філософських поглядів Г. С. Сковороди на літературну концепцію роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита» : 10-й клас / О. О. Титаренко // Зарубіжна література в школі. – 2014. – № 17-18 (вересень). – С. 43-48.

 Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури / Г. Токмань // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 32-38.

 Усатенко Г. Про Григорія Сковороду, ідентичність і давню літературу / Г. Усатенко // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 47-50.

 Ушкалов Л. «Вся влада – квітам!» : до ювілею Григорія Сковороди / Л. Ушкалов // Україна молода. – 2012. – 4 груд. – С. 11.

 Ушкалов Л. Людина межі: Григорій Сковорода в рецепції Михайла Драгоманова / Л. Ушкалов // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 52-57.

 Ушкалов Л. Про нове академічне видання повної збірки творів Григорія Сковороди / Л. Ушкалов // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 59-62.

 Фасоля А. Компетентнісно зорієнтовані завдання на уроці української літератури : [по вивченню творчості Григорія Сковороди] / А. Фасоля, С. Ревчук // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 6. – С. 27-31.

 Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди / Т. Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 11. – С. 48-52.

 Шевчук Т. Емблематичні збірки ХVII-XVIII ст. у рецепції Г. Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 71-84.

 

WEB-БІБЛІОГРАФІЯ

Біографія Григорія Сковороди [Електронний ресурс] // OnlyArt : [веб-сайт]. – Режим доступу : https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/skovoroda-grygorij-biografiya/. – Заголовок з екрану.

Григорій Сковорода [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/referats/printit.php?tid=12222. – Заголовок з екрану.

Життя і творчість Григорія Сковороди [Електронний ресурс] // Укрліт : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrlit.net/article/691.html. – Заголовок з екрану.

Сковорода Григорій Савич [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Сковорода_Григорій_Савич. – Заголовок з екрану.

 

Підготувала: зав. відділом інформаційних технологій та бібліографії Ушлова А. В.