+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img

Біобібліографічна довідка «У світі добра»

4 лютого 2019 року – 140 років від дня народження українського громадського діяча, письменника

Василя Короліва-Старого

Василь Королів-Старий – письменник, видавець, український громадський діяч, один із засновників Української Центральної ради. У свій час був співзасновником і ди­ректором книжкового видавництва «Час», організа­тором і керівником художнього видавництва «День». Справжнє ім’я – Василь Костянтинович Королів. Псевдоніми та криптоніми – В. Диканський, Старий Василь, Подорожний, П. Щур, Хуторянин Старий, В. Дикий, Amator, В. Д., П-ий та ін.

Народився письменник 4 лютого 1879 року у селі Ладин на Полтавщині у сім’ї священика. Родину спіткала велика трагедія – померла від холери мати і двоє дітей. Батько, Костянтин Іванович, виховував сина сам.

Навчався Василь спочатку у Полтавській духовній бурсі, потім – у Полтавській семінарії. Але священнослужителем бути не захотів. Вступив до Харківського ветеринарного інституту, який закінчив 1902 року. Працював ветеринарним лікарем. Видав популярний посібник з ветеринарії – «Скотолічебник». Займався також укладанням народних календарів та листівок, видавав брошури з порадами по догляду за тваринами.

У 1906 році під час революційних подій в Україні Василь Королів був заарештований царським урядом за організацію селянської спілки. Після звільнення перебував під наглядом поліції. Займався журналістикою, став активним дописувачем українських газет «Рада», «Хлібороб», «Засів». З 1917 року працював у київському видавництві «Час», а також був редактором часопису «Книгар» – першого критико-бібліографічного періодичного видання України. За час редагування опублікував на його сторінках 37 статей та відгуків на нові видання.

7 березня 1917 року В. Королів-Старий був обраний до складу членів Української Центральної Ради. У тому ж році його обрано членом Київського губернського виконавчого комітету Ради об’єднаних громадських організацій. Василь Костянтинович був одним із фундаторів та головою Товариства шкільної освіти, членом ради Київського товариства «Просвіта».

1919 року В. Короліва-Старого відряджають з дипломатичною місією до Праги, де він і залишився емігрантом. Багато років викладав в Українській сільськогосподарській академії в Подєбрадах і водночас займався літературною творчістю. За кордоном почав писати й художні твори. Там познайомився з майбутньою дружиною – українською письменницею Наталеною Королевою і оселився в містечку Мельник у Чехії.

У 20-х роках з-під його пера виходять художні твори: роман «Чмелик» (1920), збірка казок «Нечиста сила» (1923), п’єса-казка «Русалка-жаба» (1923).

У романі «Чмелик»  розповідається про долю юнака з Полтавщини, який вимушений покинути рідну землю, блукати по світу, зазнаючи поневірянь. Вперше твір виданий в Україні видавництвом «Світ дитини» у 2010 році.

У збірці казок «Нечиста сила» автор описує спогади свого дитинства, по-новому трактує персонажів української міфології та інших фольклорно-казкових представників невидимого світу.

Головними героями казок «Потерчата» та «Хуха-Моховинка» виступають міфічні істоти. Всі герої наділені письменником найкращими людськими рисами вдачі. Фантастичні казки Василя Короліва-Старого подібні до народних казок. Вони вчать справедливо оцінювати вчинки казкових героїв, розрізняти добро і зло.

Перу письменника належать також статті – «У затінку (світлій пам’яті Марії Загірньої)», «Людина без копії – Борис Грінченко», а також переклади з чеської мови.

Відомий своїми малярськими творами, зокрема серією малюнків природи та побуту Закарпаття, а також іконами, написаними для церков цього краю. Його фундаментальною малярською працею вважають розпис василіанської монастирської церкви в с. Імстичево.

1930 року Василь Королів-Старий опублікував спогади про Симона Петлюру, який навчався разом з ним у Полтаві. Працював у Київському губернському земстві, зокрема займався питанням упорядкування могили Т. Г. Шевченка.

Один з найвизначніших творів В. Короліва-Старого – спогади «Згадки про мою смерть», де він описує тривожні випадки зі свого життя, роздумує над долею українського народу, причинами програшу визвольних змагань 1917-1921 років. Книжка була завершена 9 листопада 1941 року. Автор відвіз її до видавництва і, повернувшись додому, помер. Сталося це 11 грудня 1943 року у м. Мельник (Чехія).

 

ТВОРИ

 

Королів-Старий В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий ; іл. І. Басалиги ; [післямова Ф. Погребенника]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 159 c. : іл. – (Світовид: бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах. Серія 3. Література 20 століття).

Королів-Старий В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий ; упоряд. та передм. В. Шевчука ; іл. та обкл. О. Кузнецової. – Київ : Школа, 2006. – 251 с. : іл. – (Хрестоматія школяра).

Королів-Старий В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий ; упоряд. та передм. Ф. Погребенника ; худож. А. Василенко. – Київ : Веселка, 1990. – 207 с. : іл.

Королів-Старий В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий ; упоряд., передм. Ф. Погребенника; худож. А. Василенко. – 2-е вид. – Київ : Веселка, 1992. – 112 с. : іл., портр.

Королів-Старий В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий ; упоряд. Ф. Погребенника ; передм. Ф. Погребенника, В. Погребенника ; худож. А. Василенко. – Київ : Веселка, 2006. – 190 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

Королів-Старий В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий ; худож. К. Т. Лавро. – Київ : Довіра, 1992. – 157 с. : іл. – (Казки, на які ми чекали. Кн. 5).

Королів-Старий В. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий ; худож., обкл. К. Лавро. – Київ : Знання, 2016. – 191 с. : іл. – (Скарби).

Королів-Старий В. Чарівне намисто : казки про дівчат / В. Королів-Старий ; підгот. тексту, передм., прим. Р. Радишевського ; худож. С. Лопухова. – Київ : Веселка, 1993. – 64 с. : іл.

 

* * * * *

 

Королів-Старий В. Потерчата / Василь Королів-Старий // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 5. – С. 123-157.

Королів-Старий В. Хуха Моховинка // Дивосвіт «Веселки» : антол. л-ри для дітей та юнацтва : у 3 т. Т. 1 : українська література / упоряд. Б. Чайковський. – Київ, 2004. – С. 597-603.

 

ПРО ПИСЬМЕННИКА

 

Василь Королів-Старий // Дивосвіт «Веселки» : антол. л-ри для дітей та юнацтва : у 3 т. Т. 1 : українська література / упоряд. Б. Чайковський. – Київ, 2004. – С. 596-597.

Василь Королів-Старий // Усі українські письменники : довід. / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків, 2008. – С. 57-59.

Королів-Старий Василь Костянтинович // Усі письменники і народна творчість : довід. / Н. Черсунова, Р. Шутько, О. Козир [та ін.]. – Київ, 2007-2008. – С. 152-153.

Костецький А. Добра й чиста вигадка Василя Короліва / А. Костецький // Пригоди славнозвісних книг // А. Костецький ; худож. В. Бариба. – Київ, 2005. – С. 19-24.

Оліфіренко С. Королів-Старий Василь / С. Оліфіренко, В. Оліфіренко, Л. Оліфіренко // Оліфіренко С. М. Універсальний літературний словник-довідник. – Донецьк, 2008. – С. 183.

 

* * * * *

 

Качак Т. Література для дітей та юнацтва у 20-х роках XX століття : літературознавство і компаративістика / Т. Качак // Дивослово. – 2014. – № 11. – С. 46-53.

Рудик С. «Перший комісар» Шевченкової могили / С. Рудик // Літературна Україна. – 2014. – № 4, 23 січ. – С. 11.

Федунь М. Постать і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуарній спадщині першої половини ХХ ст. / М. Федунь // Дивослово. – 2014. – № 3. – С. 57-61.

Юхименко К. М. Василь Королів-Старий та його «Нечиста сила» / К. М. Юхименко // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 9. – С. 107-111.

 

WEB-БІБЛІОГРАФІЯ

 

Василь Королів-Старий [Електронний ресурс] // Мала Сторінка : [веб-сайт]. – Режим доступу : https://mala.storinka.org/василь-королів-старий-життєвий-шлях-твори.html. – Заголовок з екрану.

Королів Василь Костянтинович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Королів_Василь_Костянтинович. – Заголовок з екрану.

Королів-Старий Василь Життя та творчість [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [веб-сайт]. – Режим доступу : https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1824. – Заголовок з екрану.

Королів-Старий Василь Костянтинович [Електронний ресурс] // УКРЛІТ.ORG : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ukrlit.org/koroliv_staryi_vasyl_kostiantynovych. – Заголовок з екрану.

Королів-Старий Василь Костьович – автор химерних казок [Електронний ресурс] // УкрЛенд : [веб-сайт]. – Режим доступу : https://ukrland.in.ua/archives/1325. – Заголовок з екрану.

 

Підготувала:                   головний бібліограф Л. М. Данилюк