+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img

Біобібліографічна довідка «Я для тебе, Вкраїно, віддам своє серце і душу…»

15 травня 2012 року – 155 років від дня народження українського прозаїка Андрія Яковича Чайковського

       В українській літературі кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. одне з помітних місць належить Андрієві Яковичу Чайковському. Тривалий час ім’я письменника було призабуте, але особливість його творів на тему історичного минулого України сприяла відновленню їх публікації та популяризації.

         Народився Андрій Чайковський 15 травня 1857 року в м. Самборі на Львівщині в родині дрібного урядовця. Початкову освіту здобув удома під опікою вчителя церковної школи. У 1877 році закінчив Самбірську гімназію. Відбувши річну військову службу, вступив на філософський факультет, а через рік перейшов на правничий відділ Львівського університету. Після закінчення навчання працював адвокатом у м. Львові, потім у м. Бережанах (Тернопільська область) відкрив власну адвокатську канцелярію. Перед Першою світовою війною переїхав до м. Самбора, а після війни і до кінця життя жив у м. Коломиї.

       Ще в гімназійні роки Чайковський захопився громадською роботою, був активним членом і головою студентського товариства «Дружній Лихвар», одним із керівників львівської «Просвіти». Займався організацією читалень, різних товариств («Боян», «Надія» тощо).

       На гімназійні роки припадають літературні спроби Андрія Чайковського. Перша публікація – «Спомини з-перед десяти літ» – з’явилася у 1892 році в газеті «Діло». Через деякий час письменник був змушений покинути творчу роботу. Причиною цьому, за свідченням сучасників, був малий життєвий досвід; не вистачало живих фактів дійсності, систематичних історичних знань. Згодом важкі обставини особистого життя, враження від військової служби, адвокатська практика спонукали його знову взятися за перо.

        Андрій Чайковський швидко здобув славу всеукраїнського письменника. Інтелігенції Східної України він був відомий уже в середині 90-х років XIX ст. з галицьких періодичних видань, що все-таки доходили до Києва, Чернігова, Одеси. У громадсько-політичних журналах з’являлися біобібліографічні відомості про Андрія Чайковського та уривки його творів, що їх готував Осип Маковей.

       Написав низку творів на тему селянського життя, що з’являлися окремими виданнями – «Образ гонору» (1895), «Бразілійський гаразд» (1896), «Не піддайся біді» (1908), «Не було виходу» (1927). Життя галицької інтелігенції постає з повістей «Своїми силами» (1902), «З ласки родини» (1910), «Панич» (1926).

       Велику популярність принесли письменникові твори з життя так званої «ходачкової» шляхти, перші з яких – трилогії «Олюнька» (1895) та «В чужім гнізді» (1896) – викликали схвальні відгуки Івана Франка та Осипа Маковея і серйозні розмови про шляхи розвитку його письменницького таланту. Заохочений до праці такою увагою, підбадьорюючими похвалами й порадами, А. Чайковський виявив дивовижну творчу активність. З життя «ходачкової шляхти» він створив повісті «Малолітній» (1919), «Своїми силами» (1902), «З ласки родини» (1910), «Панич» (1921). Один за одним з’являлися твори, написані на матеріалі історії козаччини: «Козацька помста» (1910), «Віддячився» (1913), «За сестрою» (1914), «На уходах» (1921), «З татарської неволі» (1921), «Олексій Корнієнко» (1926-1929), «Украдений син» (1930), «Сонце заходить» (1930), «Богданко» (1934), «Полковник Михайло Кричевський» (1935) та багато інших. Мають місце й численні твори на історичну тематику, що були підготовчою роботою до написання історичного роману в трьох книгах під назвою «Сагайдачний» (1924-1929).

       2 червня 1935 року після тривалої хвороби Андрій Якович Чайковський помер. У пам’ять про нього відкрито музей у м. Бережанах (1936), встановлено пам’ятну таблицю в м. Коломиї (1992). Іменем письменника названо вулиці у містах, де він жив і працював. У 1995 році в м. Самборі засновано Наукову фундацію імені Чайковського для вивчення та популяризації його творчості.

Твори
Чайковський А. За сестрою / А. Чайковський. – К. : Школа, 2008. – 317 с.
Чайковський А. На уходах / А. Чайковський. – Львів : Піраміда, 2008. – 464 с.
Чайковський А. Сагайдачний : історичний роман у 3-х кн. / А. Чайковський. – К. : Школа, 2006. – 480 с.
Чайковський А. Твори : у 8 т. Т. 1. Полковник Кричевський. Перед зривом : історичні повісті / А. Чайковський. – Львів : Червона калина, 1992. – 287 с.
Чайковський А. Твори : у 8 т. Т. 2. Олексій Корнієнко : історична повість / А. Чайковський. – Львів : Червона калина, 1992. – 486 с.
Чайковський А. Твори : у 8 т. Т. 3. Сонце заходить: історичні повісті / А. Чайковський. – Львів : Червона калина, 1993. – 424 с.
Чайковський А. Твори : у 8 т. Т. 4. Малолітній. Олюнька: історичні повісті з життя малоземельної шляхти / А. Чайковський. – Львів : Червона калина, 1993. – 534 с.
Чайковський А. Твори : у 8 т. Т. 5. У чужому гнізді: повісті з ХІХ ст. / А. Чайковський. – Львів : Червона калина, 1994. – 600 с.

Література про письменника

Андрій Чайковський // Дивосвіт «Веселки» : антол. л-ри для дітей та юнацтва : в 3 т. Т. 1 : Українська література / упоряд. Б. Й. Чайковський. – К., 2004. – С. 592.
Андрій Чайковський // Усі письменники і народна творчість : довід. / Н. І. Черсунова, Р. Б. Шутько, О. В. Козирь [та ін.]. – К., 2007-2008. – С. 370-372.
Оліфіренко С. Чайковський Андрій / С. Оліфіренко, В. Оліфіренко, Л. Оліфіренко // Оліфіренко С. Універсальний літературний словник-довідник. – Донецьк, 2008. – С. 385-386.
Продан І. Історична проза Андрія Чайковського : навч. посіб. / І. Продан. – Т., 1998. – 132 с.

* * * * * * * * *
Ковалець Л. На службі у простолюду / Л. Ковалець // Дзвін. – 2010. – № 3-4. – С. 104-108.

Web-бібліографія

Андрій Чайковський : хронологія життя і літературної діяльності [Електронний ресурс] // Refine.org.ua : українські реферати : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.refine.org.ua/pageid-2625-1.html. – Заголовок з екрану.
Андрій Чайковський [Електронний ресурс] // Українська література : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/biography/chaykovski.html. – Заголовок з екрану.
Біографія: Андрій Чайковський діяльності [Електронний ресурс] // Parta.ua : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/236. – Заголовок з екрану.
Чайковський Андрій Якович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Чайковський_Андрій_Якович. – Заголовок з екрану.

 

Підготувала:                                     бібліограф І категорії Оздьон Л. М.