+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img

Біобібліографічна довідка «Вчитель, мрійник, працелюб»

 28 вересня 2013 року – 95 років від дня народження

українського педагога, письменника

Василя Олександровича Сухомлинського

Не руйнуйте в дитячому серці святиню –

віру в торжество добра, в добре начало

в людині.

Василь Сухомлинський

Класик педагогіки ХХ століття, публіцист, письменник Василь Олександрович Сухомлинський народився 28 вересня 1918 р. у селі Василівка на Кіровоградщині у селянській родині. Батько, Олександр Омелянович, належав до передових людей села, працював столяром і теслярем, завідував колгоспною хатою-лабораторією, керував трудовим навчанням учнів з деревообробної справи. Мати, Оксана Юдівна, працювала у колгоспі, займалася домашнім господарством, вишивала. У сім’ї, окрім Василя, було ще троє дітей – Іван, Сергій і Меланія. Батьки у вихованні дотримувалися традицій народної педагогіки, прищеплювали дітям любов до книги.

У навчанні малий Василько був старанним і здібним, мав чудову пам’ять. У школу приходив задовго до початку уроків і допомагав іншим учням у навчанні. Повертаючись зі школи, організовував ігри для дітей, що гуляли у дворі. Любив малювати. У вільний час збирав лікарські рослини, які згодом обмінював на зошити, фарби та пензлі.

У 1933 р. Василь закінчив семирічну школу, продовжив навчання у медичному технікумі, але швидко змінив своє рішення. Вступив на робочий факультет, достроково закінчив його і був прийнятий до педагогічного інституту.

З 1935 р. В. О. Сухомлинський вчителював у заочній школі недалеко від рідного села. Перевівся навчатися до Полтавського педагогічного інституту заочником і закінчив його в 1938 р. Після інституту повернувся в рідні місця, де працював вчителем української мови і літератури у Онуфріївській середній школі.

У 1941 р., під час Другої світової війни, добровольцем пішов на фронт. У січні 1942 р. був важко поранений, захищаючи Москву у битві під Ржевом. Після довгого лікування у шпиталі, він просився на фронт, проте комісія не могла визнати його придатним для служби. З червня 1942 р. до березня 1944 р. В. Сухомлинський працював директором середньої школи і вчителем російської мови і літератури у селищі Ува в Удмуртії (Росія).

Навесні 1944 р. разом із дружиною Галиною Іванівною Сухомлинською повернувся у рідний Онуфріївський район Кіровоградської області, де завідував районним відділом народної освіти. Наступного року Василя Олександровича призначили директором Павлиської середньої школи, у якій він беззмінно працював протягом 23 років до кінця своїх днів. Ці роки були найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності.

З 1949 р. педагог і письменник В. Сухомлинський активно публікувався у місцевих, республіканських і зарубіжних виданнях. У 1955 р. успішно захистив у Київському державному університеті кандидатську дисертацію на тему «Директор школи – керівник навчально-виховної роботи». З 1957 р. – член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР. У 1958 р. йому присвоєно звання заслуженого вчителя УРСР. У 1968 р. – нагороджений званням Героя Соціалістичної Праці. Цього ж року обраний член-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР.

2 вересня 1970 р. Василь Олександрович помер. Більше тридцяти років вів педагогічний щоденник, у якому записував свої спостереження за поведінкою дітей і пізніше публікував про це книги.

В. Сухомлинський є автором 48 монографій, понад 600 статей, 1500 оповідань і казок. Загальний тираж книг становить близько 15 млн. екземплярів, які видані 53-а мовами світу. Найважливішими працями є: «Виховання в учнів любові і готовності до праці» (1959); «Система роботи директора школи» (1959); «Верьте в человека» (1960); «Як ми виховали мужнє покоління» (1960); «Виховання моральних стимулів до праці у молодого покоління» (1961); «Духовный мир школьника» (1961); «Людина неповторна» (1962); «Праця і моральне виховання» (1962); «Дума о человеке» (1963); «Нравственный идеал молодого поколения» (1963); «Шлях до серця дитини» (1963); «Щоб у серці жила Батьківщина» (1965); «Моральні заповіді дитинства і юності» (1966); «Трудные судьбы» (1967); «Павлышская средняя школа» (1969); «Сердце отдаю детям» (1969); «Народження громадянина» (1970); «Методика виховання колективу» (1971); «Разговор с молодым директором школы» (1973); «Как воспитывать несовершеннолетнего человека» (1975); «Мудрая власть коллектива» (1975) та багато інших. У 1976 р. видані вибрані твори В. Сухомлинського у п’яти томах. У 1974 р. за книгу «Серце віддаю дітям» Василь Олександрович удостоєний Державної премії УРСР.

У 1989 р. була утворена Міжнародна асоціація прихильників В. Сухомлинського в Марбурзі (Німеччина), а в 1990 р. – Українська асоціація Василя Сухомлинського, яка проводить Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені вивченню і впровадженню у широку педагогічну практику творчої спадщини видатного педагога.

Зростання кількості публікацій, пов’язаних із життям та діяльністю видатного педагога та письменника, їх багатоплановість, а також видання творів різними мовами зумовили потребу систематичного аналізу та упорядкування. Тому із середини 90-х років дослідниками та істориками педагогіки вживається узагальнюючий термін «сухомлиністика».

Ім’я педагога та письменника сьогодні носить Павлиська середня школа, Український коледж м. Києва, Олександрійське педагогічне училище Кіровоградської області, Миколаївський державний педагогічний університет, Державна науково-педагогічна бібліотека України.

ТВОРИ

 

Сухомлинський В. О. Бути людиною : оповід., казки / В. О. Сухомлинський ; худож. : Л. В. Белякова, К. В. Самойлов. – Х. : Белкар-книга, 2013. – 64 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Вічна тополя : казки. Оповід. Етюди / В. О. Сухомлинський ; упоряд. О. Сухомлинськой; за заг. ред. Д. Чередниченка ; худож. О. Колесник. – К. : Генеза, 2003. – 271 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник : казки. Притчі. Оповід. / В. О. Сухомлинський ; упоряд. і передм. О. Сухомлинської ; худож. оформ. Є. В. Запорожець. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 200 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Всі добрі люди – одна сім’я : зб. творів / В. О. Сухомлинський ; іл. О. Макієва. – Х. : Школа, 2012. – 160 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Казки школи під голубим небом : казки, притчі, оповід. / В. О. Сухомлинський ; упоряд. О. В. Сухомлинська ; худож. М. В. Перевальська. – К. : Освіта, 1991. – 191 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Квітка сонця : притчі, казки, оповід. / В. О. Сухомлинський ; пер. Д. С. Чередниченка ; іл. Є. Житник. – Х. : Школа, 2012. – 240 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Куди поспішали мурашки : казки / В. О. Сухомлинський ; худож. Г. Сокиринська. – 2-е вид. – К. : Веселка, 1993. – 20 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Найгарніша мама : казки / В. О. Сухомлинський ; худож. Л. В. Белякова, К. В. Самойлов. – Х. : Белкар-книга, 2013. – 48 с. : ілюстр.

Сухомлинський В. О. Хрестоматия по этике / В. О. Сухомлинський ; сост., вступ. ст. О. В. Сухомлинской ; пер. с укр. Е. Ершовой и др. – М. : Педагогика, 1990. – 303 с.

Сухомлинський В. О. Чиста криниця : казки, оповід., етюди / В. О. Сухомлинський ; упоряд. О. Сухомлинської ; передм. Д. Чередниченка ; худож. оформ. Н. Сосніної. – К. : Веселка, 1993. – 287 с. : ілюстр.

ПРО ПИСЬМЕННИКА

 

Більчук М. Василь Сухомлинський / М. Більчук // Більчук М. Українські та зарубіжні письменники : розповіді про життя і творчість. – Т., 2007. – С. 160-162.

Василь Сухомлинський // Рідне слово. Українська дитяча література : хрестоматія : у 2 кн. Кн. 2 / упоряд. З. Д. Варавкіна, А. І. Мовчун, М. Ф. Черній. – К., 1999. – С. 387-389.

Кодлюк Я. Василь Сухомлинський / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Кодлюк Я. Сто двадцять розповідей про письменників. – К., 2006. – С. 141-142.

Сухомлинський Василь Олександрович // Енциклопедія історії України : т. 9 : Прил-С / редкол. : В. А. Смолій та ін. – К., 2012. – С. 913-914.

 

* * * * *

 

Біланюк Ю. З поетичної спадщини В. Сухомлинського / Ю. Біланюк // Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 25-26.

Савченко О. Яскрава зоря великого вчителя / О. Савченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С. 4-6.

Юніцька Н. Учитель краси і добра / Н. Юніцька // Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 25.

 

WEB-БІБЛІОГРАФІЯ

 

Біографія Василя Олександровича Сухомлинського [Електронний ресурс] // Стежками Сухомлинського : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.suhomlinskiy.com/biografiya-vasilya-oleksandrovicha-suxomlinskogo. – Заголовок з екрану.

Василь Сухомлинський [Електронний ресурс] // Країни світу : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://svit.ukrinform.ua/celebrities.php?page=suhomlinskiy.htm. – Заголовок з екрану.

Василь Сухомлинський [Електронний ресурс] // Українська література : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/biography/suhomlinsky.html. – Заголовок з екрану.

Сухомлинський Василь Олександрович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович. – Заголовок з екрану.

Сухомлинський Василь. Біографія [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=297. – Заголовок з екрану.

 

 

Підготувала:                                   провідний бібліограф Данилюк Л. М.