+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img

Біобліографічна довідка «Мужній борець за правду й волю»

13 травня 2014 року – 165 років від дня народження
українського прозаїка, драматурга
Мирного Панаса

    Панас Рудченко народився 13 травня 1849 року в сім’ї бухгалтера повітової скарбниці в Миргороді на Полтавщині. У цій родині з діда-прадіда шанували українські звичаї, мову, християнську мораль. На формування світогляду Панаса істотно вплинув старший брат – Іван Рудченко. Навчався майбутній письменник у початкових школах Миргорода та Гадяча, за старанність і відмінні успіхи щороку нагороджувався «похвальними листами».
    1862 року закінчив Гадяцьке повітове училище. З 1863 року почав служити в канцеляріях Гадяча, Прилук, Миргорода. У вільний від служби час захоплювався літературою, усною народною творчістю. У 1869-1879 роках його брат Іван друкує частину зібраних Панасом фольклорних творів у збірниках «Народні південноруські казки». З 1871 року П. Рудченко жив у Полтаві, працював у губернській скарбниці; писав вірші, прозові твори. 1872 року надрукував перший вірш «Україна» в журналі «Правда» за підписом Панас Мирний. У цьому ж журналі опубліковано перший прозовий твір-оповідання «Лихий попутав». Письменник розпочинає роботу над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
    Протягом 1870-1880 рр. Панас Мирний створив цикл «образків з життя» під загальною назвою «Як ведеться, так і живеться». У 1874-1885 рр. друкував роман «Повія»; драму «Лицемірна»; повісті: «П’ятниця», «Голодна воля»; новелу «Лови», комедію «Перемудрив».
У коло дитячого читання увійшли оповідання: «Морозенко», «Казка про Правду та Кривду», «Пригоди з Кобзарем», «На пасіці», «День на пастівнику».
    Робота над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» була закінчена і надіслана до друку в 1875 році. У Петербурзі мали друкувати твір та вийшов указ, за яким заборонялось видання книг українською мовою.
    У женевському журналі «Громада» у 1877 році опублікована повість «Лихі люди». Згодом роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» побачив світ у Женеві в 1880 році. Виданню твору сприяв М. Драгоманов – відомий український критик, громадський діяч.
    У 1897 році Панас Мирний написав повість «Лихо давнє й сьогочасне». У 1903 році – роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» був надрукований в Росії під назвою «Пропаща сила» на сторінках журналу «Киевская старина», через два роки твір вийшов окремим виданням. Письменник став одним з організаторів і керівників журналу «Рідний край». У 1909 році Панас Мирний написав останній оригінальний твір-нарис «Робота».
    Літературні інтереси Панаса Мирного тісно поєднувалися з його громадською діяльністю. Ще за молодих років він був зв’язаний з революційним визвольним рухом, з 1875 року брав участь у нелегальній роботі революційного гуртка «Унія», який був утворений у Полтаві; під час обшуку в нього були знайдені заборонені політичні видання.
    Письменник підтримував тісні зв’язки з багатьма діячами української культури — М. Лисенком, М. Старицьким, І. Карпенком-Карим, М. Кропивницьким, М. Коцюбинським, Лесею Українкою, Марією Заньковецькою. Як член комісії міської думи він бере активну участь у спорудженні пам’ятника І. Котляревському в Полтаві.
    Особливо посилюється громадська діяльність Панаса Мирного в період 1905 р. – першої російської революції. У ряді своїх творів («До сучасної музи», «Сон», «До братів-засланців») відгукується на революційні події того часу.
    Коли 1914 року було заборонено вшанування пам’яті Т. Шевченка, письменник у відозві, написаній з цього приводу, висловлює глибокий протест і обурення ганебними діями царизму. Не дивно, що поліція розшукує «політично підозрілу особу» Панаса Мирного, в зв’язку з чим, письменник, не бажаючи ускладнювати службові стосунки, весь час конспірувався.
    1918 року за його участі було організоване видавниче товариство «Зірка», яке друкувало книжки для школярів.
    Після встановлення радянської влади в Україні П. Мирний, незважаючи на свій похилий вік, іде працювати в Полтавський губфінвідділ.
    Помер Панас Мирний 28 січня 1920 року в Полтаві. У 1939 році у Полтаві відкрито музей письменника, у 1951 році урочисто відкрито пам’ятник письменникові.

ТВОРИ

Мирний П. День на пастівнику : оповід. / П. Мирний. – К. : Веселка, 1968. – 28 с. : ілюстр.

Мирний П. Казка про правду та кривду / П. Мирний. – К. : Школа, 2009. – 190 с. : іл. – (Хрестоматія школяра).

Мирний П. Морозенко : вибр. твори / П. Мирний. – К. : Веселка, 1977. – 184 с. : портр. – (Шкільна бібліотека).

Мирний П. Повія / П. Мирний. – К. : Школа, 2008. – 488 с.

Мирний П. Серед степів; День на пастівнику : оповід. / П. Мирний. – К. : Дніпро, 1982. – 74 с. : ілюстр.

Мирний П. Твори : у 2 т. / П. Мирний. – К. : Дніпро, 1985. – 552 с.

Мирний П. Твори : у 3 т. / П. Мирний. – К. : Дніпро, 1976. – 526 с. : ілюстр.

Мирний П. Твори в 2-х т. : оповід. Повісті. Роман. Драматичні твори (1872-1898). Т. 1 / П. Мирний. – К. : Наукова думка, 1989. – 752 с. : портр.

Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? / П. Мирний. – 2-ге вид., без змін. – К. : Національний книжковий проект, 2011. – 335 с.

ПРО ПИСЬМЕННИКА

Грицай М. С. Панас Мирний : нарис життя і творчості / М. С. Грицай. ¬– К. : Дніпро, 1986. – 191 с. : портр. – (Літературний портрет).

Кодлюк Я. П. Панас Мирний // Кодлюк Я. П. 120 розповідей про письменників : довідн. для вчителів почат. кл. / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцова. – К., 2006. – С. 90-92.

Майдан О. В. Панас Мирний // Історія української літератури. ХІХ ст. : у 3 кн. Кн. 3: Кн. 3 : навч. посібн. / за ред. М. Т. Яценка. – К., 1997. – С. 131-160.

Мирний Панас // Усі письменники і народна творчість : довід. / Н. І. Черсунова, Р. Б. Шутько, О. В. Козир [та ін.]. – К., 2007-2008. – С. 201-204.

Панас Мирний // Дивосвіт «Веселки» : антол. л-ри для дітей та юнацтва : в 3 т. Т. 1 : українська література / упоряд. Б. Й. Чайковський. – К., 2004. – С. 269-270.

Панас Мирний // Новий довідник : українська мова. Українська література / відп. ред. Н. Крупчан, Т. Корольова. – К., 2005. – С. 609-616.

Панас Мирний // Українська література : довід. для абітурієнтів та школярів / В. А. Мелешко [та ін.]. – К., 2012. – С. 207-212.

Панас Мирний // Усі українські письменники / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х., 2007. – С. 95-100.

Хропко П. П. Панас Мирний // Українська література : посібн. для ст. і абітурієнтів / за ред. М. К. Наєнка. – К., 1995. – С. 101-108.

* * * * *

[Добірка матеріалів про Панаса Мирного] // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 1-2. – С. 116-129.

Тернистий шлях письменника : до 165-річчя від дня народження Панаса Мирного (1849-1920) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К., 2014. – № 2, 2014. – С. 74-84.

WEB-БІБЛІОГРАФІЯ

Біографія: Степан Васильченко [Електронний ресурс] // Parta.ua : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/29/. – Заголовок з екрану.

Життя і творчість Панаса Мирного : [Електронний ресурс] // Українська література : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/article/660.html. – Заголовок з екрану.

Мирний Панас [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=213. – Заголовок з екрану.

Панас Мирний [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Панас_Мирний. – Заголовок з екрану.

Панас Мирний [Електронний ресурс] // Український центр : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/Література/Панас-Мирний/57646-1/Життя-та-творчість. – Заголовок з екрану.

Підготувала: зав. відділом інформаційних технологій та бібліографії
Ушлова А. В.